loading...
logo

A projektről

IMPROVED CYCLING CONNECTIONS

Murafölde és Muraköz egyedülálló határon átívelő turisztikai térséget alkot a Mura folyó mentén, mesés természeti értékekkel, hagyományokkal, desztinációkkal, illetve jelentős fejlesztési potenciálokkal. A turizmus – főként az aktív turizmus – a térség egyik stratégiai fontossággal bíró fejlesztési területe, mely a vidékfejlesztés kibontakoztatásáhozatérségipartnerekaktív bevonásán, illetve a gazdasági szektorokon átívelő pozitív hatások kiaknázásán keresztül ideális feltételeket és lehetőségeket kínál. A kerékpáros turizmus támogatásával páratlan természeti értékeinket és turisztikai célpontjainkat úgy hozhatjuk közelebb turisták szélesebb rétegeihez, hogy Muraföldét és Muraközt olyan egységes, határon átívelő turisztikai térségként tudjuk megjeleníteni, melyben a szolgáltatók és szolgáltatások a Mura mindkét oldalán szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Ahol a térség felfedezéshez semmi más feladata nincs, csak biciklire szállni és hálózatban kerékpározni. Látogasson meg minket!

single
family
MI IS A CYCLE 2.0?

2013 és 2014 között Nagykanizsa, Zalakaros és Kap- ronca önkormányzatai, illetve a Muraközi Turisztikai Ügynökség aktív együttműködésének keretében va- lósult meg a Cycle in a Network (1.0) horvát-magyar határon átívelő kerékpáros turisztikai projekt. A meg- valósítási szakaszban új kerékpárutak, pihenőhelyek, biciklis létesítmények (köztük egy XCO versenypá- lya a nagykanizsai Csónakázó-tónál) épültek ki, illetve a határon átívelő bi- ciklis turizmust tá- mogató programok kerültek megrende- zésre Muraföldén és Muraközben egy- aránt. Mindennek köszönhetően tér- ségünk kerékpáros infrastruktúrája és kapcsolódó turiszti- kai szolgáltatásai je- lentős fejlesztésben részesültek, így mára a Mura Ré- gióban a kerékpáros turizmus iránt érdeklődők kiváló célpontra lelhetnek. A korábbi eredményeket alapul véve vette kezdetét 2017 szeptemberében a Cycle in a Network 2.0 projekt Nagykanizsa, és Štrigova önkormányzatainak, vala- mint a Muraközi Turisztikai Ügynökség és a Murakö- zi Közútkezelő partnerségében, hogy az elődprojekt által megkezdett kerékpáros turisztikai fejlesztések folytatásával kedvezőbb feltételeket biztosítsanak a határon átívelő aktív turizmus kibontakozásához. Az infrastrukturális fejlesztések és kerékpáros programok szervezése mellett azonban a 2.0 projekt a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére és egységesítésére a Cyclist Welcome Classification System szolgáltatásminősítési rend- szer magyarországi adaptálásával szintén nagy hangsúlyt helyez. A Horvátországban már működő rendszer átvételé- vel ugyanis egy olyan egységes, határon átívelő kerékpáros turisztikai klaszter jön létre, mely biztosítja, hogy a térsé- günkbe érkező kerékpáros turisták összehangolt színvonalú szolgáltatásokat vegyenek igénybe rendszerszinten hálóza- tosan együttműködő vendéklátóktól. Ennek megfelelően a fejlesztés lehetőséget nyit Murafölde és Muraköz kerékpáros turisztikai vonzerejének és forgalmának növeléséhez, ezzel támogatva a Mura Régió, mint határon átívelő horvát-magyar turisztikai térség előmenetelét.
Teljes költségvetés: 1.721.572,7 EUR
Uniós hozzájárulás: 1.463.336,79 EUR

FEJLESZTÉSI ELEMEK

 • 11,7 km aszfaltozott kerékpárút a Donji Kraljevec – Hodošan, illetve a Goričan – Kotoriba vonalon (utóbbi esetében ökoaszfalt borítás)
 • 4,28 km hosszú biciklis sétány a nagykanizsai Csónakázótó körül
 • Biciklis pihenőhelyek kiépítése padokkal, asztalokkal, tűzrakó helyekkel, biciklitárolókkal, információs táblákkal a Csónakázó-tónál, Murakeresztúron és Miklósfán
 • Új kerékpárút kitáblázása 17,28 km hosszúságban az EV13 nemzetközi kerékpárúthoz kapcsolódva a Murakeresztúr – Belezna – Jankapuszta – Miklósfa vonalon
 • Technikai terv kidolgozása a Štrigova melletti biciklis központ létrehozásához
 • Kültéri fitness-park és játszótér a Csónakázó-tónál
 • 3 e-bicikli töltőpont kialakítása és 5 e-bicikli fogalomba állítása Csáktornyán, illetve 4 vízibicikli elhelyezése a Csónakázó-tónál
 • Innovatív, kerékpáros-barát turisztikai szolgál- tatások kialakítása (szervízkészlet és kerékpáros térképek a fontosabb desztinációknál, kerékpáros mobilapplikáció, turisztikai szolgáltatáscsomagok/ kedvezmények, Bikehelpcall telefonos segélyszol- gálat)
 • A kerékpáros turisztikai szolgáltatásokat határon átívelőenegységesítő Cyclist Welcome Classification System bevezetése, illetve kapcsolódó tréningek szervezése szolgáltatóknak

family2
friends
MIT VÁRHATUNK A PROJEKTTŐL?

 • Különböző fenntartható, környezettudatos határon átnyúló kerékpáros túrák biztosítása a regionális értékek elérése érdekében
 • Innovatív, magas minőségű és közösen kidolgozott turisztikai termékek és szolgáltatások
 • Új/megerősített határon átnyúló partneri kapcsolatok
 • A szolgáltatók piacorientált tudásának növekedése, illetve egységes határon átnyúló célállomás-imázs kialakítása

Az oldal tetejére